Par uzņēmumu

Projektēšanas un būvniecības uzņēmums ”Descon” aktīvi ievieš jaunākās pēcspriegota monolītbetona tehnoloģijas, kas pieejamas starptautiskajā būvniecības tirgū. Mēs veicam pilnu darba spektru, projektējot, piegādājot un uzstādot spriegotas sistēmas dažādos būvniecības objektos: sabiedrisko ēku būvniecībā, tiltu, tuneļu, stadionu, parku, silosu izbūvē, kā arī citu specializētu būvju būvniecībā. Ieviestā tehnoloģija ļauj sasniegt labākus rādītājus ēku un būvju būvniecībā, kā arī būtiski ietaupīt laiku un materiālus, kas paredzēti to būvniecībā.
 
Pēcspriegota dzelzsbetona izmantošana katrā situācijā ir unikāla un tai ir nepieciešama profesionāla pieeja. Mūsu komandas sastāvā ir “Pēcspriegotu Sistēmu Institūta” (angļ. val. Post Tensioning Institute) sertificēti speciālisti ar plašu pieredzi pēcspriegojuma tehnoloģijas ieviešanai praksē. Pateicoties izveidotajai starptautiskajai sadarbībai ar specializētām būvniecības un projektēšanas organizācijām, mēs spējam piedāvāt visefektīvākos un ekonomiskākos risinājumus spriegotām sistēmām ar vai bez sakabes ar betonu.
 
Mūsu klientiem mēs piedāvājam pilnīgu pakalpojumu kompleksu, ieskaitot konsultācijas, projektēšanu, piegādi, pārraudzības montāžu un tehnisko uzraudzību. Konsultāciju sniegšanas posmā klienta objektā tiek izvērtēta spriegotās sistēmas pielietojuma ekonomiskā efektivitāte. Pēc tam mēs veicam pēcspriegota dzelzsbetona konstrukciju projektēšanu saskaņā ar spēkā esošiem būvnormatīviem (Eirokodeksu (EC2) un SNiP/SP) un veicam spriegotās sistēmas piegādi objektā. Sistēmas uzstādīšanu veic mūsu pašu speciālisti vai arī mēs nodrošinām pārraudzības montāžu, kontrolējot sistēmas uzstādīšanu. Turklāt līdztekus pēcspriegota dzelzsbetona sistēmas ieviešanai tiek īstenota arī tehniskā uzraudzība, kuru mēs nodrošinam katrā būvniecības objektā.
 
Mūsu darbība ģeogrāfiskā plaknē pastāvīgi paplašinās. Līdz šim mūsu uzņēmums ir realizējis ievērojamu skaitu objektu Baltijas valstīs, Norvēģijā, Zviedrijā, Krievijā un NVS valstīs.