Stratēģija

Pēcspriegota dzelzsbetona tehnoloģijai piemīt ievērojams potenciāls Eiropas, Krievijas un NVS valstu būvniecības tirgos. Šajos reģionos ir diezgan neliels skaits to specializēto uzņēmumu, kas spēj pilnībā realizēt sarežģītus būvprojektus, izmantojot spriegota dzelzsbetona konstrukcijas. Līdz ar to uzņēmums „Descon” izstrādā stratēģiju plānveidīgai savas darbības paplašināšanai minētajos reģionos, tiecoties sniegt kvalitatīvus pakalpojumus būvniecības jomā, izmantojot spriegotas sistēmas.
 
Pateicoties sadarbībai ar konsultāciju firmām un pēcspriegojuma sistēmu piegādātājiem ASV, Eiropā un Krievijā, mūsu uzņēmums spēj realizēt liela mēroga projektus, izmantojot spriegoto dzelzsbetonu. Dotā tehnoloģija, kura pēdējās desmitgadēs tiek veiksmīgi pielietota ASV un Eiropā, ir pierādījusi savu efektivitāti un rentabilitāti. Izmantojot pēcspriegojuma tehnoloģiju ir iespējams panākt ievērojamu būvniecības izmaksu samazinājumu un sasniegt labākus rādītājus jebkuras sabiedriskās un rūpniecības ēkas projekta būvniecībā.
 
Savā darbā mēs tiecamies:

  • nodrošināt kompetentus konsultāciju pakalpojumus, kas ļauj novērtēt spriegotu sistēmu ieviešanas rentabilitāti;
  • piedāvāt efektīvus projekta risinājumus, kas vērsti uz būvējamo objektu ekspluatācijas potenciāla palielināšanu, ņemot vērā optimālu resursu izmantošanu;
  • piegādāt kvalitatīvas pēcspriegota dzelzsbetona sistēmas — ar vai bez sakabes ar betonu atbilstoši projekta dokumentācijai;
  • nodrošināt pēcspriegotu sistēmu montāžu saskaņā ar būvnormatīviem un projekta risinājumu;
  • nodrošināt tehnisko uzraudzību spriegotu sistēmu pielietošanai katrā objektā.