Konsultācijas

Ja jūs plānojat vai jau realizējat kāda objekta būvniecību, izmantojot monolīto dzelzsbetonu, jums iespējams būs nepieciešamas kvalificēta speciālista konsultācijas, kas specializējas pēcspriegojuma pielietojumā.
 
Sazinieties ar mūsu uzņēmuma speciālistiem, lai noteiktu spriegotas sistēmas pielietojuma lietderību jūsu konkrētajā projektā. Mūsu speciālisti palīdzēs izprast detaļas, kas attiecas uz pēcspriegojuma tehnoloģijas pielietojuma īpatnībām jūsu konkrētajā objektā. Pilnīgi iespējams, ka, pieņemot mūsu ierosinājumus, jums izdosies palielināt projektējamā objekta funkcionalitāti, kā arī samazināt būvniecības izmaksas. Visauglīgākās konsultācijas ir projekta dokumentācijas izstrādes sākuma stadijā.
 
Tāpat jums var būt nepieciešama mūsu pieredze pēcspriegotu sistēmu ieviešanai tieši būvniecības procesā. Konsultācijas sniedzam jebkurā projekta izstrādes stadijā. Jūs varat aicināt mūsu speciālistu ierasties būvobjektā, kurš sniegs konsultācijas par to, kā pareizi pielietot pēcspriegojuma tehnoloģiju uz vietas būvlaukumā.