Sistēmas pārraudzības montāža

Spriegotas sistēmas montāža – tā ir atbildība un to nedrīkst veikt bez speciālas sagatavošanās.
 
Uzņēmuma “Descon” speciālistiem ir nepieciešamā kvalifikācija un pieredze, kas ļauj nodrošināt kompleksu spriegotas sistēmas uzstādīšanu un montāžu klienta objektā. Turklāt mūsu darbinieki ievēro iepriekš saskaņotu veicamo būvdarbu grafiku un nepieļauj atkāpes no projektā iekļautajiem būvnormatīviem (Eirokodeksa (EC2) un/vai SNiP/SP2).
 
Tomēr, ja darbs ar pēcspriegota betona sistēmām jums ir ierasta prakse, mēs piedāvājam veikt mūsu uzstādāmo spriegoto sistēmu pārraudzības montāžu. Šajā gadījumā mūsu speciālista klātbūtne objektā jānodrošina arī tāpēc, ka viņa pienākums ir sniegt ieteikumus un veikt kopējo tehnisko būvniecības procesa uzraudzību atbilstoši apstiprinātajam projektam un būvdarbu veikšanas reglamentam.
 
Veicot pēcspriegotas sistēmas montāžu, noris šādu darbu izpilde:

  • enkuru sistēmu montāža,
  • stiegrojuma trošu likšana un to nostriprināšana, izmantojot enkurus,
  • uzstādītās sistēmas pārbaude pirms betona liešanas,
  • trošu nostiepšana (spriegošana) pēc betona nepieciešamās cietības pakāpes sasniegšanas,
  • javas injekcijas nobeiguma darbi un kabatu aiztaisīšana,
  • atskaite un izpilddokumentācija par montāžu un sistēmas spriegošanas darbiem.