Sistēmas projektēšana

Uzņēmums “DESCON” veic aprēķinus un izstrādā nepieciešamo projekta dokumentāciju konstrukcijām, kas veidotas ar pēcspriegojuma sistēmām, kuras izmanto sabiedrisko, sporta, rūpniecības vai citu ēku būvniecībā. Mums ir nepieciešamās atļaujas un licences projektu izstrādei un projekti tiek realizēti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīviem Eirokodeksu (EC2) vai SNiP/SP Krievijas tirgū.
 
Pēcspriegotu konstrukciju projektēšana un aprēķini tiek veikti, izmantojot mūsdienīgu programmatūru, kuru nodrošina uzņēmumi “ADAPT Corporation” un “SOFiSTiK AG”. Dotie programmatūras rīki ļauj veikt kompleksus projekta aprēķinus ēkām un būvēm. Piemēram, dzelzsbetona ēkām un autostāvvietu kompleksiem, plātņu grīdai, pamatiem, nesošajām sijām un tiltu konstrukcijām.
 
Jauna pēcspriegotas sistēmas projekta izstrāde
 
Pie mums ir iespējams pasūtīt projekta izstrādi objekta būvniecībai, kurā tiek izmantota pēcspriegota betona tehnoloģija. Šai progresīvajai būvniecības metodei piemīt priekšrocības, kas paplašina arhitektūras un konstrukciju iespējas un risinājumus. Jau projektēšanas stadijā ir iespējams izvērtēt tehnisko un ekonomisko ieguvumu, kas iegūstams, pielietojot pēcspriegojuma tehnoloģiju. Jāatzīmē, ka šī tehnoloģija cita starpā ļauj samazināt būvmateriālu izmaksas un saīsināt būvniecības termiņus.
 
Esoša projekta optimizācija
 
Bieži gadās, ka jau esoša projekta būvniecību no monolītā dzelzsbetona ir iespējams oprimizēt, samazinot kopējās izmaksas un uzlabojot konstrukciju parametrus. Praksē to ir iespējams panākt, izmantojot spriegotu konstrukciju elementus, kuri paredzēti nepieciešamo slodžu uzņemšanai. Esoša projekta optimizācija ļauj arī sasniegt labākus ekonomiskos rādītājus un saīsina būvniecības termiņus.