Tehniskā uzraudzība

Lai spriegotas sistēmas piegāde un montāža noritētu, nepārkāpjot projektā iekļautos būvnormatīvus, uzņēmums “Descon” veic obligātu veicamo būvdarbu tehnisko uzraudzību. Mūsu speciālists, kas atrodas būvobjektā, sniegs nepieciešamās konsultācijas ģenerāluzņēmējam, izskaidrojot tehniskās nianses, kas attiecas uz spriegotu sistēmu uzstādīšanu, kā neatņemamu būvobjekta betonēšanas un armēšanas darbu sastāvdaļu.
 
Tehniskā uzraudzība no mūsu puses nodrošina:

  • būvdarbu veikšanas grafika ievērošanu būvobjektā,
  • veikto darbu kvalitātes pārbaudi,
  • precīza veicamo darbu atbilstība projektā paredzētajiem būvnormatīviem (Eirokodeksam (EC2) un/vai SNiP/SP),
  • materiālu patēriņa kontroli atbilstoši zināmiem normatīviem,
  • pareizu būvniecības dokumentācijas sagatavošanu.