Priekšspriegojuma tehnoloģijas

Galvenās priekšspriegojuma tehnoloģijas, nostiepjot stiegrojumu uz betona (pēcspriegojums), priekšrocības ir šādas:
 

 • Ievērojami ietaupījumi uz izmantojamo materiālu rēķina (betons līdz 25% un stiegrojums – līdz 70%);
 • Samazinās kopējais ēkas augstums dēļ samazinātā pārsegumu plātņu biezuma, neizmainoties stāvu augstumam;
 • Pateicoties mazākam pārseguma plātņu biezumam, samazinās slodze uz pamatiem;
 • Laidumu garuma palielināšanās pie mazākiem pārseguma plātņu biezumiem sniedz lielāku arhitektūras un inženierrisinājumu brīvību;
 • Monolīta konstrukcijas viengabalainība salīdzinājumā ar saliekamu konstrukcijas risinājumu;
 • Izmantojot spriegotas troses tiek panākts vertikālo slodžu līdsvars un samazināta kopējā plātņu vertikālā deformācija;
 • Ievērojami samazinās būves svars, kas ir būtisks būvniecības faktors seismiski aktīvajās zonās.

 
Bez tam dzelzsbetona konstrukciju pēcspriegojuma pielietojums ļauj:
 

 • panākt izcilu dizaina elastību un uzlabotu būves estētiku;
 • panākt palielinātu konstrukciju stiprību un noturību;
 • efektīvi samazināt objekta būvniecības laiku;
 • projektēt ilgizturīgas konstrukcijas, kurām nepieciešama minimāla tehniskā apkope.

 
Visas minētās pēcspriegotu konstrukciju priekšrocības jūs varēsiet īstenot, piesaistot mūsu speciālistus gan projektēšanas stadijā, gan arī stiegrojuma trošu spriegošanas darbu veikšanas laikā būvlaukumā.